Smart Search Title of the article

ON THE MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE ANALYSIS AND PREDICTION OF OPERATIONAL DAMAGEABILITY AND THE LIFE OF LINEAR SECTIONS OF THE OIL PIPELINE FROM THE POSITION OF TRIBO-FATIGUE

Authors

SOSNOVSKIY Leonid A., D. Sc. in Eng., Prof., Director, S&P GROUP TRIBOFATIGUE Ltd, Gomel, Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LISIN Yuriy V., D. Sc. in Eng., General Director, The Pipeline Transport Institute (PTI, LLC), Moscow, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KOZIK Andrei N., Ph. D. in Eng., First Deputy General Director — Chief Engineer, Joint Stock Company “Gomeltransneft Druzhba”, Gomel, Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section SCIENCE — TO PRODUCTION
Year 2017 Issue 3 Pages 75-84
Type of article RAR Index UDK 539.43;620.16+621.644 Index BBK  
Abstract

This is a review and staging paper on the fundamental problem of “oil pipeline”. An algorithm of its possible complex solution from the positions of tribo-fatigue is proposed and briefly analyzed. In the first approximation, this algorithm is concretized. Some innovative tasks for a priority solution are formulated.

Keywords

linear part of the oil pipeline, oil line pipe, tribo-fatigue system, tribo-fatigue, friction and wear, fatigue, stress-strain state, resource, algorithm

   You can access full text version of the article
Bibliography
 • Kostyuchenko А.А. [et al.] The effect of friction caused by the flow of oil on the loading of the pip [Vliyaniye treniya, vyzvannogo dvizheniyem potoka nefti, na nagruzhennost truby]. Trudy VI Mezhdunarodnoy nauch.-tekhn. konf. “Nadezhnost i bezopasnost magistralnogo truboprovodnogo transporta: materialy” [Proc. VI International Scientific and Technical Conference “Reliability and safety of the main pipeline transport”]. Novopolotsk, 2007, pp. 76–78.
 • Vorobjov V.V. Osobennosti ekspluatatsionnoy nagruzhennosti i povrezhdeniya lineynykh uchastkov nefteprovoda. Dis. kand. tekhn. nauk [Aspects of Service Loading and Damage of Linear Parts of Pipeline. Ph. D. Thesis]. Gomel, BelGUT, 2002.
 • Dostizheniya i perspektivy razvitiya OOO “NII Transneft”. Transneft research and development institute for oil and oil products transportation: future development [Achievements and development prospects ООО “NII Transneft”. Transneft research and
  development institute for oil and oil products transportation: future development]. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov [Science and technologies of pipeline transport of oil and oil products], 2016, no. 4(24), pp. 14–23.
 • Kozik A.N. Prochnost podvodnykh uchastkov nefteprovoda posle dlitelnoy ekspluatatsii i vosstanovitelnogo remonta. Dis. kand. tekhn. nauk [The strength of underwater section of pipelines after prolonged use and refurbishment. Ph. D. Thesis]. Gomel, BelGUT, 2012. 155 p.
 • Lisin Yu. V. Issledovaniya fiziko-himicheskih svojstv stali dlitel’no ehkspluatiruemyh truboprovodov, ocenka resursa bezopasnoj raboty [Investigations of the physicochemical properties of steel for long-lived pipelines, an estimate of the safe work resource]. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov [Science and technology of pipeline transport of oil and petroleum products]. Moscow, 2015, no. 4, pp. 18–28.
 • Loitsiansky L.G. Mekhanika zhidkosti i gaza [Mechanics of liquid and gas]. Мoscow, Drofa, 2003. 840 p.
 • Makhutov N.A., Permyakov V.N. Resurs bezopasnoy ekspluatatsii sosudov i truboprovodov [Resource for safe operation of vessels and pipelines]. Novosibirsk, Nauka, 2015. 516 p.
 • Sherbakov S.S. [et al.] Napryazhenno-deformirovannoye sostoyaniye nagruzhennoy vnutrennim davleniyem modeli truby s uchetom vliyaniya razlichnykh korrozionnykh povrezhdeniy, namotok i grunta [Stress-strain state of the pipe model loaded with internal pressure, taking into account the influence of various corrosion damage, windings and ground]. Tr. VI Mezhdunar. simpoziuma po tribofatike [Proc.VI Int. Symp. on Tribo-Fatigue]. Minsk, 2010, vol. 1, pp. 821–832.
 • Sosnovskiy L.A. [et al.] Novyy razdel mekhaniki [New Section of Mechanics]. Vestnik BelGUTa: Nauka i transport [Bulletin of BelSUT: Science and Transport], 2015, no. 1(30), pp. 5–35.
 • Kostyuchenko А.А. [et al.] Pristenochnoye treniye pri dvizhenii turbulentnogo potoka nefti v trube s korrzionnym defektom [Wall friction during the movement of a turbulent oil flow in a pipe with a corrosion defect]. Trudy VI Mezhdunarodnoy nauch.-tekhn. konf. “Nadezhnost i bezopasnost magistralnogo truboprovodnogo transporta” [Proc. VI International Scientific and Technical Conference “Reliability and safety of the main pipeline transport”]. Novopolotsk, 2007, pp. 78–80.
 • Rouch P. Vychislitelnaya gidromekhanika [Computational fluid mechanics]. Мoscow, Mir, 1980. 616 p.
 • Samarskiy А.А., Popov Yu.P. Raznostnyye metody resheniya zadach gazovoy dinamiki [Difference methods for solving gas dynamics problems]. Moscow, Nauka, 1992. 424 p.
 • Samarskiy А.А., Gulin А.V. Chislennyye metody matematicheskoy fiziki [Numerical Methods of Mathematical Physics]. Мoscow, Mir, 2000. 316 p.
 • Sosnovskiy L.A., Sosnovskiy L.A. Mekhanika iznosoustalostnogo povrezhdeniya [Mechanics of Wear-Fatigue Damage]. Gomel, BelGUT, 2007. 434 p.
 • Sosnovskiy L.А., Zhuravkov М.А., Sherbakov S.S., Nasan О.А. Modelirovaniye napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya nagruzhennoy vnutrennim davleniyem truby c razlichnymi korrozionnymi povrezhdeniyami [Simulation of the stressstrain
  state of a pipe loaded with internal pressure with various corrosion damages]. Teoreticheskaya i prikladnaya mekhanika [Theoretical and applied mechanics], Minsk, BNTU, 2012, no. 27, pp. 91–96.
 • Sosnovskiy L.А., Sherbakov S.S., Nasan О.А., Shemet L.А. Napryazhenno-deformirovannoye sostoyaniye lineynoy chasti truby s razlichnymi vnutrennimi korrozionnymi povrezhdeniyami [Stress-strain state of a linear part of a pipe with various
  internal corrosion damages]. Trudy XIX mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Prikladnyye zadachi matematiki i mekhaniki” [Proc. XIX Int. Scientific and Technical Conf. “Applied Problems of Mathematics and Mechanics”]. Sevastopol, 2011, pp. 37–41.
 • Sosnovskiy L.А., Sherbakov S.S., Zhuravkov М.А. Novyy razdel fiziki [New Section of Physics]. Vestnik BelGUTa, Nauka i transport [Bulletin of BelSUT: Science and Transport], 2015, no. 1(30), pp. 64–93.
 • Sosnovskiy L.A. Tribo-Fatigue. Wear-Fatigue Damage and Its Prediction. Foundations of Engineering Mechanics, Springer, 2005. 424 p.
 • Sosnovskiy L.A., Sherbakov S.S. Printsipy mekhanotermodinamiki [Principles of Mechanothermodynamics]. Gomel, BelGUT, 2013. 150 p.
 • Sosnovskiy L.A., Zhuravkov M.A., Sherbakov S.S. Fundamentalnyye i prikladnyye zadachi tribofatiki [Fundamental and applied problems of Tribo-Fatigue]. Minsk, BGU, 2011. 488 p.
 • Sukhorukova N.N. Etap mezhdunarodnoy integratsii [Stage of international integration]. Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov [Science and technologies of pipeline transport of oil and oil products], 2017, vol. 7, no. 2, pp. 1–3.
 • Sherbakov S.S., Sosnovskiy L.A. Mekhanika tribofaticheskikh sistem [Mechanics of tribo-fatigue systems]. Minsk, BGU, 2011. 407 p.
 • Sherbakov S.S., Sosnovskiy L.A. Mekhanika tribofaticheskikh sistem [Mechanics of tribo-fatigue systems]. Minsk, BGU, 2011. 407 p.
 • Sherbakov S.S., Nasan О.А., Kozik А.N. Napryazhenno-deformirovannoye sostoyaniye i povrezhdayemost lineynogo uchastka nefteprovoda s uchetom korrozionnykh defektov [Stress-strain state and damageability of the pipeline’s linear section, taking into account corrosion defects]. Aktualnye voprosy mashinovedenija: cb. nauch. tr. [Topical Issues of Mechanical Engineering: collection of scientific papers], 2016, no.5, pp. 223–227.
 • Sherbakov S.S. Three-dimensional stress-strain state of a pipe with corrosion damage under complex loading. Tribology – Lubricants and Lubrication, InTech, 2011, pp. 139–172.
 • Sosnovskiy L.A., Sherbakov S.S. Mechanothermodynamics. Springer, 2016. 155 p.