Smart Search Title of the article

EXAMINATION OF MECHANIC AND MATHEMATIC MODEL OF MASSIF WITH EXCAVATION AND GAS-SATURATED TROUGH

Authors

Zhuravkov M.A., the Belarusian State University, Minsk, the Republik of Belarus

Kushunin A.A., the Belarusian State University, Minsk, the Republik of Belarus

In the section GEOMECHANICS
Year 2008 Issue 3 Pages 83-86
Type of article RAR Index UDK 539.3; 622.830 Index BBK  
Abstract

This paper deals with results of modeling and examination of mechanic and mathematic model of massif approximated through continuous isotropic medium in excavations neighborhood with gas-saturated trough.

Keywords

model of massif, excavations neighborhood

  You can access full text
Bibliography
  • Andreyko S.S., Kalugin P.A., Shcherba V.Ya. Gazodinamicheskie javlenija v kalijnyh rudnikah [Gas-dynamic phenomena in the potash mines]. Minsk, Vyssh. shk., 2000. 335 p.
  • Proskuryakov N.M., Kovalev O.V., Meshcheryakov V.V. Upravlenie gazodinamicheskimi processami v plastah kalijnyh rud [Gas-dynamic processes control in the potash ore layers]. Moscow, Nedra, 1988. 239 p.
  • Dolgov P.V., Polyanina G.D., Zemskov A.N. Metody prognoza i predotvrashhenija gazodinamicheskih javlenij v kalijnyh rudnikah [Methods of forecasting and preventing of gas-dynamic phenomena in the potash mines]. Alma-Ata, Nauka, 1987. 176 p.
  • Zhuravkov M.A. / MA Zhuravkov. - Minsk: BSU, 2002. 456 p.
  • Zhuravkov, M.A. Matematicheskoe modelirovanie deformacionnyh processov v tverdyh deformiruemyh sredah (na primere zadach mehaniki gornyh porod i massivov) [Mathematical modeling of deformation processes in solid deformable media (on examples of mechanics of rocks and solid monoliths)]. Minsk, BGU, 2002. 456 p.
  • Muskhelishvili N.I. Nekotorye osnovnye zadachi matematicheskoj teorii uprugosti [Some basic problems of mathematical elasticity]. Moscow, Izd-vo AN SSSR, 1949. 635 p.
  • Zhuravkov M.A., Smychnik A.D., Bogdan S.I. Modelirovanie deformacionnyh processov po vsej tolshhe podrabotannogo massiva gornyh porod. Ch. 1: Kriterii vydelenija harakternyh zon v podrabotannoj tolshhe gornyh porod [Simulation of deformation processes on the entire thickness of the array of rocks. Part 1: Criteria for selection of characteristic zones underworked thicker rock]. Gornaja mehanika [Mining mechanical engineering], 2004, no. 3-4, pp. 19-30.
  • Zhuravkov M.A., Kushunin A.A., Savenkov V.A. Mehaniko-matematicheskoe modelirovanie mehanizmov projavlenij v massivah gornyh porod ochagov gazodinamicheskih javlenij. Ch. 1: Modelirovanie vnezapnyh vybrosov soli i gaza v priblizhenii vmeshhajushhego massiva sploshnoj izotropnoj sredoj [Mechanics and mathematical modeling mechanisms manifestations in the rock mass centers of the gas-dynamic phenomena. Part 1: Modeling sudden salt and gas emissions in the approximation of surrounding rock solid isotropic medium]. Gornaja mehanika [Mining mechanical engineering], 2005, no. 3.